Artwork "Gambara Lattanzio , Circoncisione di Gesù", fresco, manifestation

https://w3id.org/zericatalog/artwork/45635/manifestation an entity of type: AnalogManifestation

Artwork "Gambara Lattanzio , Circoncisione di Gesù", fresco, manifestation 
Opera d'arte "Gambara Lattanzio , Circoncisione di Gesù", dipinto murale, manifestazione 

data from the linked data cloud